Generalforsamling.
 
Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.30
”Rolighedsskolen”,
Kastanievej 80, 7700 Thisted

 
Dagsorden.
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Bestyrelsens beretning om havekredsens virksomhed i det forløbne år.
Formanden.
 
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kassereren.
 
4. Forelæggelse af havekredsens budget og aktivitetsplan til orientering.
 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 
6. Valg:
a. Bestyrelsen.
 På valg: Vibeke Stentoft, Inga Bang og Dorte Noppenau
(Vibeke Stentoft og Inga Bang modtager genvalg)
b. Bestyrelsessuppleant.
På valg: Leif Søgaard. (modtager genvalg).
c. Revisor.
På valg: Hanne Overgaard. (modtager genvalg).

7. Eventuelt.
 
Eventuelle forslag til punkt 5 skal meddeles skriftligt til formanden senest
den 9. februar.
 
Tilmelding senest den 14. februar til
Preben Lemvig: mobil: 21667963/ 40161059
Per Rysbjerg: tlf.: 97923796, mobil: 29873796
Mail: rysbjerg@gmail.com
 
HAVESELSKABET - Thisted havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net