Generalforsamling.

 

Tirsdag den 9 . februar 2016 kl. 19.30
”Plantagehuset”,
Plantagevej, 7700 Thisted

 
Dagsorden.
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Bestyrelsens beretning om havekredsens virksomhed i det forløbne år.
Formanden.
 
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kassereren.
 
4.Forelæggelse af havekredsens budget og aktivitetsplan til orientering.
 
5.Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 
6.Valg:
a. Bestyrelsen.
 På valg: Preben Lemvig og Per Rysbjerg
(Per Rysbjerg modtager genvalg)
b. Bestyrelsessuppleant.
På valg: Aksel Bang. (modtager genvalg).
c. Revisor.
På valg: Hans Olesen. (modtager genvalg).

7. Eventuelt.
 
Eventuelle forslag til punkt 5 skal meddeles skriftligt til formanden senest
den 1. februar.
 
Tilmelding
senest den 6. februar til
Preben Lemvig:mobil: 21667963/ 40161059
Per Rysbjerg:
mobil: 29873796
Mail: rysbjerg@gmail.co
 
HAVESELSKABET - Thisted havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net