Åben have.
mandag den 13. juni
kl. 19.00
Klara og Elias Raaby
Færgeborgvej 2, Jannarup
7700 Thisted

 Klara og Elias holder meget af deres 7.500 m2  store udpræget landbohave med mange rum. Dejlig gårdsplads med flere siddepladser. Haven blev omlagt først i firseren, hvor der blev plantet 3.500 træer og buske, bl.a. korkelm, kamæleonbusk, hjertetræ, balsampopler, vandgran tamarix, stjernemagmolie, platantræ og lidt specielt et vandret voksende fyrretræ. Der er senere plantet frugttræer. Hele haven er omkranset af store træer, så der er læ overalt
Der findes 2 urtehaver, samt rosen– og staudebede, og haven bærer præg af, at der har været gode muligheder for at samle natursten fra egne marker.
Besøget kan fint afsluttes med en tur på ”kærlighedsstien”.
 
Mød op denne aften og kom i rigtig havehumør!
 

Kilk på billedet og se flere foto.
 
HAVESELSKABET - Thisted havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net