Generalforsamling.
 
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.30
”Plantagehuset”,
Plantagevej, 7700 Thisted

Dagsorden.
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Bestyrelsens beretning om havekredsens virksomhed i det forløbne år.
Formanden.
 
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kassereren.
 
4. Forelæggelse af havekredsens budget og aktivitetsplan til orientering.
 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 
6. Valg:
a. Bestyrelsen.
 På valg: Anne-Grethe Damsgaard, Inga Bang og Vibeke Stentoft
(Anne-Grethe Damsgaard modtager genvalg)
b. Bestyrelsessuppleant.
På valg: Leif Søgaard. (modtager genvalg).
c. Revisor.
På valg: Hanne Overgaard. (modtager genvalg).
D. Revisor suppleant.
På valg: Askov Stentoft (modtager genvalg).

7. Eventuelt.
 
Eventuelle forslag til punkt 5 skal meddeles skriftligt til formanden senest
den 1. februar.
 
Tilmelding
senest den 6. februar til
 
Inga Bang
mobil: 29252246
Mail:
thisted.havekreds@gmail.com
 
HAVESELSKABET - Thisted havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net