Thisted Havekreds har afholdt generalforsamling

Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19.30

”Vibedal”, Vibevej, 7700 Thisted

Karl Kristensen indledte aftenen med et billedforedrag med temaet "Skovbundsbedet," hvor han fortalte om, hvordan han selv var kommet igang i sin have.

Efter kaffen blev havekredsens generalforsamling afviklet i henhold til kredsens vedtægter.

Formanden Sonja Gravesen bød velkommen og foreslog Ib Jensen som dirigent. Han blev valgt.
I sin beretning omtalte formanden aktiviteterne i Thisted Havekreds i 2010 samt i både region og Haveselskabet.
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren Per Rysbjerg fremlagde regnskabet for 2010. Regnskabet blev godkendt.
Valg:
Sonja Gravesen ønskede ikke genvalg.
Inga Bang og Vibeke Stentoft genopstillede og blev valgt. 
Dorte Noppenau opstillede og blev valgt.
Leif Søgaard blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Hanne Overgaard  blev valgt som revisor.
 Under eventuelt blev Thisted Havekreds' hjemmeside præsenteret, og Sonja Gavesen blev takket for sit store engagement i 9 år som formand for havekredsen.


 

 
HAVESELSKABET - Thisted havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net