Generalforsamling.

 

Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.30
”Rolighedsskolen”,
Kastanievej 80, 7700 Thisted

 
Dagsorden.
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om havekredsens virksomhed i det forløbne år.
  Formanden.
3.   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  Kassereren.
4. Forelæggelse af havekredsens budget og aktivitetsplan til orientering.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6.  Valg:
  a. Bestyrelsen.
   På valg: Dorte Noppenau, Vibeke Stentoft og Inga Bang.
  (alle modtager genvalg).
  b. Bestyrelsessuppleant.
  På valg: Leif Søgaard. (modtager genvalg).
  c. Revisor.
  På valg: Hanne Overgaard. (modtager genvalg).
 
7. Eventuelt.
 
Eventuelle forslag til punkt 5 skal meddeles skriftligt til formanden senest
den 28. januar.
 
Tilmelding senest den 1. februar til
Preben Lemvig:  tlf.: 97991459, mobil: 40161059
Per Rysbjerg:   tlf.: 97923796, mobil: 29873796
Mail: rysbjerg@gmail.com
 

Generalforsamling.

 

Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.30
”Rolighedsskolen”,
Kastanievej 80, 7700 Thisted

 
Dagsorden.
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om havekredsens virksomhed i det forløbne år.
  Formanden.
3.   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  Kassereren.
4. Forelæggelse af havekredsens budget og aktivitetsplan til orientering.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6.  Valg:
  a. Bestyrelsen.
   På valg: Dorte Noppenau, Vibeke Stentoft og Inga Bang.
  (alle modtager genvalg).
  b. Bestyrelsessuppleant.
  På valg: Leif Søgaard. (modtager genvalg).
  c. Revisor.
  På valg: Hanne Overgaard. (modtager genvalg).
 
7. Eventuelt.
 
Eventuelle forslag til punkt 5 skal meddeles skriftligt til formanden senest
den 28. januar.
 
Tilmelding senest den 1. februar til
Preben Lemvig:  tlf.: 97991459, mobil: 40161059
Per Rysbjerg:   tlf.: 97923796, mobil: 29873796
Mail: rysbjerg@gmail.com
 
 
HAVESELSKABET - Thisted havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net